ΙΘΥ

Ο ρόλος του δασκάλου στην τάξη

Ο ρόλος του δασκάλου, η αποτελεσματικότητά του, η αποδοτική διδασκαλία είναι θέματα που γίνονται συχνά αντικείμενο συζήτησης, αλλά και επιστημονικών ερευνών. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, μάλιστα, και γενικότερης κρίσης αξιών, οι δάσκαλοι γίνονται εύκολος στόχος και επωμίζονται το βάρος μιας νέας γενιάς «αδιάφορης» και «ανώριμης». Ο σύγχρονος δάσκαλος οφείλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να στηρίξει το έργο του και να εφοδιαστεί με γνώσεις και δεξιότητες, ακολουθώντας πάντοτε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής του. Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος του δασκάλου σήμερα; Κατά πόσο αυτός διαφοροποιείται από τον ρόλο του δασκάλου στο παρελθόν;

Τα βασικά χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ένας καλός και αποτελεσματικός δάσκαλος δεν αλλάζουν κατά την πάροδο των χρόνων. Ο δάσκαλος πρέπει να θέτει στόχους και να τους υπηρετεί πιστά, να μεταδίδει στους μαθητές του γνώσεις, δεξιότητες και συναισθήματα. Η ορθή κρίση, η καλή οργάνωση της σχολικής τάξης, η συνεχής επανατροφοδότηση και επιβράβευση των μαθητών είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον δάσκαλο σε κάθε εποχή.

Ωστόσο, στις μέρες μας, που η τεχνολογία έχει διεισδύσει στην εκπαίδευση, ο δάσκαλος καλείται να αναλάβει έναν πιο σύνθετο ρόλο. Οφείλει να χειρίζεται με ευκολία γνώσεις και πληροφορίες, να λαμβάνει υπόψη το υπόβαθρο των μαθητών του, να εξατομικεύει τη διδασκαλία και να είναι σε θέση να κάνει παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η hyphen SA δημιούργησε τα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Young Pioneers, ένα καινοτόμο πρόγραμμα μελέτης και προετοιμασίας των παιδιών για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Το πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το διάβασμά τους και να κατανοήσουν την ύλη του σχολείου σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα, οι γονείς μπορούν να ελέγχουν το πρόγραμμα και την επίδοση των παιδιών τους, εφόσον όλη η διαδικασία πραγματοποιείται πάνω στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα Young Pioneers συνοδεύεται από το πρόγραμμα Office 365, γεγονός που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεργαστούν online, πραγματοποιώντας τα δικά τους project στον χώρο και τον χρόνο που επιθυμούν.

Ο δάσκαλος δεν είναι πια ο «παντογνώστης» που προσπαθεί να μεταδώσει στους μαθητές τη «σοφία» του. Τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν τη γνώση μόνα τους, στον δικό τους χώρο και χρόνο, να διαβάσουν και να εξασκηθούν. Ο ρόλος του δασκάλου μετουσιώνεται. Ο δάσκαλος βοηθά τους μαθητές ουσιαστικά. Λύνει απορίες και συμβάλλει στην εφαρμογή της γνώσης, την ανάλυση και τη σύνθεση, σύμφωνα με τα ανώτερα επίπεδα της ταξινομίας του Bloom. Στέκεται δίπλα στους μαθητές του, τους βοηθά να ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα, τους εφοδιάζει με δεξιότητες και τους προσφέρει εμπειρίες.

της Δέσποινας Χατζηαθανασίου, Μ.Εd., Project Editor, hyphen SA

 

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT