ΚΙΞΘΥΗΤΡΓΡΕς

‘Ενταξη των τεχνών στο μάθημα και τα πλεονεκτήματά τους

Είναι γεγονός ότι οι τέχνες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα σε έναν άνθρωπο και του δίνουν δύναμη έκφρασης. Η ενασχόληση με τις τέχνες δημιουργεί πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, αναπτύσσει αξίες, όπως νοοτροπία συνεχούς ανέλιξης, σθένους και θάρρους. Έτσι, τα παιδιά μπορούν να τελειοποιήσουν την τέχνη που ασχολούνται, να έχουν την ψυχική δύναμη να πετύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους και γενικά να γίνουν επιτυχημένοι άνθρωποι στη ζωή τους μετά το σχολείο, έτοιμοι και προετοιμασμένοι να θέσουν ξεκάθαρες προσδοκίες και στόχους.

Ενασχολούμενοι οι μαθητές με τις τέχνες, λαμβάνουν εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά ερεθίσματα και φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μαθησιακό περιβάλον πιο υγιές και βιώσιμο. Οι τέχνες δίνουν στα παιδιά αυτοπεποίθηση, ενθάρρυνση να εξελιχθούν και επηρεάζουν όχι μόνο τα ίδια, αλλά και το περιβάλλον τους (γονείς, δασκάλους, συμμαθητές, φίλους).

Η εντρύφηση με τις τέχνες βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, η μουσική έχει σχέση με τη λεκτική μνήμη, με την προφορά, με την ακρίβεια και μπορεί να συνδυαστεί με τα μαθηματικά, την ιστορία, τις γλώσσες και τις επιστήμες.

Οι τέχνες ενθαρρύνουν την επικοινωνία, αναδεικνύουν τα συναισθήματα, βελτιώνουν την έκφραση των παιδιών και τα φέρνουν σε επαφή με καινούριες χώρες και κοινωνίες, έθιμα και συνήθειες, προάγουν την κατανόηση και την ανεκτικότητα μεταξύ των λαών. Κοινώς, καλλιεργούν τη διαπολιτισμικότητα.

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να εντάξουμε τη διδασκαλία των τεχνών μέσα στο πρόγραμμα μαθημάτων μας. Ακόμα και αν δεν είναι αυτή η ειδικότητά μας, πάλι μπορούμε να «εκθέσουμε» τους μαθητές μας στη ζωγραφική, τη μουσική και σε άλλες μορφές τέχνης μέσα από οργανωμένες επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους για παράδειγμα και σε συνδυασμό με έρευνα στο διαδίκτυο, ώστε να ξεκινήσουμε συζητήσεις πάνω σ’ αυτό, και με απώτερο στόχο οι μαθητές μας να αποκτήσουν εμπειρίες.

Tα προγράμματα της hyphen SA Young Pioneers και Young Pioneers STEAM δίνουν την ευκαιρία στους μικρούς και μεγάλους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις επιστήμες και τις τέχνες, αναπτύσσοντας όχι μόνο τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα, αλλά και σημαντικές δεξιότητες, όπως η διαπολιτισμική επίγνωση και η κοινωνική ευφυΐα.

της Δώρας Παπαπαναγιώτου, Senior Educational Consultant, hyphen SA

 

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT