Ασςερ

Αναπτύξτε τη δημιουργικότητα στα παιδιά σας!

Συχνά οι γονείς αναρωτιούνται πώς να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα στα παιδιά τους, συνδέοντας την έννοια της δημιουργικότητας με την κλίση των παιδιών τους προς τις τέχνες. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε, ως γονείς, ότι οι τέχνες αποτελούν ένα μικρό κομμάτι της έκφρασης της δημιουργικότητας για τα παιδιά. Η δημιουργική διαδικασία αφορά τη φαντασία, την πρωτοτυπία, αλλά και την ικανότητα να επιλύουν τα παιδιά προβλήματα, παράγοντας ένα αποτέλεσμα, για το οποίο θα νιώθουν ικανοποίηση.

Η πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης, η έλλειψη επικοινωνίας και παιχνιδιού με συνομήλικους, η μη ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά, όπως και η κριτική που ασκείται στις απόψεις ή στις ενέργειες που κάνουν, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν ή αναστέλλουν ολοκληρωτικά, προκαλώντας καθίζηση στη φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών να δημιουργήσουν. Η καθίζηση αυτή επηρεάζεται πλέον και από τις ιδιαίτερες συνθήκες εκπαιδευτικής διαδικασίας που εφαρμόζονται μέσα στις αίθουσες των σχολείων. Καθώς η ελευθερία έκφρασης και η δυνατότητα να αναπτύξουν διαφορετικές πτυχές του εαυτού τους περιορίζεται από τα εκπαιδευτικά συστήματα, το ενδιαφέρον των παιδιών για το σχολείο και τη δημιουργία μέσα σε αυτό μειώνεται και παράλληλα ενισχύεται η αίσθηση «βαριεστημάρας»- ανασταλτικότητας θα προτείναμε τη συμμετοχή σε κάτι νέο, με στόχο τη δημιουργία και την άντληση ικανοποίησης από αυτή.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μπορούν να αναπτύξουν στα παιδιά την προδιάθεση που ήδη έχουν για ανακάλυψη και εφευρετικότητα. Οφείλουν να ακούσουν τις «φωνές» των παιδιών και να παρατηρούν κάτω από ποιες συνθήκες αυτά εκφράζονται ελεύθερα, είναι δημιουργικά και παράγουν. Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν αυτή την έμφυτη τάση είναι οι ιστορίες, τα παραμύθια και οι σχετικές ταινίες. Ακόμα και τα εικονογραφημένα βιβλία για τους μικρότερους αναγνώστες μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και με όχημα τη φαντασία να προκύψουν νέες φανταστικές ιστορίες. Τα παιχνίδια μεταμφίεσης, οι λέξεις που κυλάνε και αλλάζουν χρώμα και ήχο, η παρατήρηση όσων υπάρχουν γύρω μας και η ελεύθερη σκέψη για τα υποθετικά συναισθήματα ανθρώπων και «αντικειμένων» σε διάφορες καταστάσεις, μπορούν να δώσουν στη φαντασία τροφή για σκέψη.

Σημαντικό στοιχείο στην ενίσχυση της δημιουργικότητας διαδραματίζει και η σχέση – παρέα με άλλα παιδιά ή και με τα αδέρφια. Ο περιορισμός της τηλεόρασης και του υπολογιστή, εξάλλου, «αναγκάζει» τα παιδιά να βρουν άλλα μέσα, για να περάσουν όμορφα τον ελεύθερο χρόνο τους, εφευρίσκοντας παιχνίδια με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία ενισχύουν την ευελιξία τους, την υπολογιστική σκέψη και τη δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της hyphen SA, Young Pioneers και Young Pioneers STEAM, ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών για δημιουργικότητα και εφευρετικότητα, καθώς στηρίζονται στην ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν τις δεξιότητες 2020, που είναι απαραίτητες όχι μόνο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, αλλά και για το ταξίδι τους στη μαθησιακή διαδικασία.

της Φωτεινής Μπουκουβάλα, Med Special Education, Educational Programmes Coordinator, hyphen SA

 

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT