Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς

Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς

Τα Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς αποτελούν έναν ιδιαίτερα διαδεδομένο κλάδο της διδασκαλίας των αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Η μεγάλη άνθηση του κλάδου οφείλεται στις ολοένα αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις της εποχής μας, αλλά και στις σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία και την ψυχολογία, που θέτουν τον μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και μελετούν τους τρόπους απόκτησης γνώσης. Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, ο μαθητής εμπλέκεται ευκολότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατακτά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις επιθυμητές δεξιότητες, όταν έχει προσωπικό ή επαγγελματικό κίνητρο.

Τα Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και κοινωνικών πεδίων, όπως την ιατρική, τη νομική, τα τουριστικά επαγγέλματα, τις τέχνες, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων ή μπορεί να αποσκοπούν στη βελτίωση της προφοράς και του επιτονισμού. Στοχεύουν στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των ομιλητών σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, ενώ τα εξειδικευμένα μαθήματα καλύπτουν και τους τέσσερις τομείς γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάσκηση των νέων δεξιοτήτων σε ρεαλιστικό πλαίσιο.

Οι μαθητές εμβαθύνουν στην ορολογία, το λεξιλόγιο και τις γραμματικές και συντακτικές δομές του τομέα επιλογής τους. Παράλληλα, βελτιώνουν τις στρατηγικές ανάγνωσης και ακρόασης και αναλύουν το ύφος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίσταση, προκειμένου η επικοινωνία τους να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία που ακολουθείται μπορεί να διαφέρει από τη μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας γενικά, καθώς είναι πιο εξειδικευμένη σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ή επαγγελματικό πεδίο.

Τα περισσότερα προγράμματα Αγγλικών για ειδικούς σκοπούς προϋποθέτουν καλή γνώση της γλώσσας από τους μαθητές, οι οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ενήλικες. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, μπορούν να σχεδιαστούν προγράμματα για αρχάριους ή για μαθητές μικρότερης ηλικίας.

της Κατερίνας Αναστασίου, Production Assistant, hyphen SA

 

Copyright © 2016 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT